Energetische Natuurgeneeskunde

Er worden tegenwoordig ontzettend veel verschillende vormen van alternatieve geneeskunde (CAM) aangeboden waaruit men kan kiezen zoals: Acupunctuur, Ayurveda, Bio-resonantie, Bowen therapie, EFT, Homeopathie, Iriscopie, Kinesiologie, Reflexologie, Regressietherapie, Yoga etc. Het is hierdoor soms moeilijk om het verschil te begrijpen en/of hieruit een keuze te maken.

 

En hoewel deze verschillen er zeker zijn, is het goed om te weten dat er ook een belangrijke overeenkomst is : Energie

 

Energie

 

Zoals de bovenstaande afbeelding op eenvoudige wijze illustreert, zijn we op het diepste niveau van ons bestaan niets meer en niets minder dan energie.

 

Dit geldt tevens voor dieren, planten en ja, zelfs objecten! 

 

Alles = Energie (of andersom E=MC2!)

 

Wat deze levensenergie (ook wel Prana of Chi genoemd) exact is, of waar het vandaan komt, daar zijn de meningen (vooral binnen de reguliere zorg) nogal over verdeeld. 

 

Wat wel zeker is, is dat de juiste werking (balans door een juiste frequentie en trilling) van deze energie en zijn opname- (energie centra's) en transportsysteem (meridianen) een wezenlijke rol spelen in de realisatie (en instandhouding) van onze lichamelijke, geestelijke en spirituele gezondheid. 

Disbalans

 

Als ons lichaam (of gematerialiseerd bewustzijn) ziek is, is dit vaak een teken dat wij energetisch uit balans zijn.

 

De oorzaak van een verstoring kan zowel fysiek- als energetisch van aard zijn. En net zoals Newton's Cradle, hebben ze een oorzaak en gevolg effect: fysieke klachten hebben een uitwerking op de energetische laag en vice versa.


Clinique Indigo werkt vanuit de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.). De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. 

 

In onze Energetische Hartcoherentie behandelingen zijn (delen van) de Traditionele Chinese, Oosterse en Westerse geneeskundige systemen verwerkt. 

Waarvoor wordt Energetische Hartcoherentie Therapie (E-HCT) ingezet:

PTSS? Fibromyalgie? Migraine? Altijd op dezelfde plek pijn? Slapeloosheid? Angst? Boosheid?

Als men in de spreekwoordelijke put zit en er op eigen kracht niet meer uit komt...
Als men in de spreekwoordelijke put zit en er op eigen kracht niet meer uit komt...

Herkenbaar? Het zijn maar een paar voorbeelden van problemen waar veel mensen helaas mee kampen. Het reguliere traject met artsen, psychologen en/of medisch specialist(en) is reeds doorlopen en nu is het spreekwoordelijke einde in zicht en moet men “ermee leren leven”.

 

Alhoewel het type aandoening bij veel mensen verschilt, is de bronoorzaak bij uitbehandelde (of onvindbare) klachten vaak hetzelfde: chronische stress.

 

Nu klinkt dit u vast bekend in de oren (vaak een standaard uitspraak) en is er al ontzettend veel over geschreven (hoe u het kunt verminderen en/of voorkomen), maar heeft deze informatie vaak dezelfde beperking als de reden waarom mensen (steeds vaker overigens) worden voorzien van een “uitbehandeld” label. De spreekwoordelijke onbelichte kant.

 

Dit bedoelen wij in de meest letterlijke zin van het woord want het heeft daadwerkelijk met licht te maken (of beter gezegd, een blokkade en/of gebrek aan licht). Materie (alles wat tastbaar is) is in feite bevroren licht in een dusdanig lage frequentie (trilling) dat het zichtbaar is binnen het voor ons beschikbare visuele spectrum. Dit licht (of energie) moet een goede doorstroming hebben om het lichaam en geest te kunnen voorzien van alle informatie die het nodig heeft om correct te kunnen functioneren. Vanuit de traditionele Chinese geneeskunde gezien (bv. Acupunctuur) zijn deze meridianen (transport) en chi (licht/energie) van vitaal belang voor het behouden van een optimale gezondheid.

De meridianen en acupunctuurpunten
De meridianen en acupunctuurpunten

Alhoewel er verschillende manieren zijn om deze doorstroming weer op gang te brengen is het ook in de alternatieve geneeskunde erg belangrijk dat men hier niet symptomatisch te werk gaat. Om dit te kunnen begrijpen zullen we een niveau verder moeten gaan door het indelen van het lichaam in verschillende energetische lagen, waarbij elke laag afzonderlijk verantwoordelijk is voor een bepaalde werking binnen uw algemeen functioneren. We nemen water als voorbeeld om dit voor u inzichtelijk te maken. Water is uw bekend in verschillende vormen zoals ijs, water en stoom. Het is in alle vormen water alleen trillen de moleculen in verschillende snelheden. Kou vertraagd de moleculen (minder energie) terwijl hitte deze versnelt (meer energie). Naarmate de trillingsfrequentie toeneemt wordt het water steeds meer fijnstoffelijk tot het op een gegeven moment niet meer zichtbaar is (wel merkbaar door bijvoorbeeld de de hoge luchtvochtigheid).

Verschillende vormen van materie
Verschillende vormen van materie

Zo kunt u het (energetisch) menselijk lichaam ook zien, alleen beslaan alle vormen tegelijk dezelfde locatie door elkaar heen. Dit is mogelijk gezien de verschillen in frequentie (denk aan een radio of televisie waarbij alle kanalen tegelijk beschikbaar zijn in de ether of kabel maar door verschillende frequenties elkaar niet storen in dezelfde plek).

De zeven energetische lichamen
De zeven energetische lichamen

U heeft dus naast uw fysieke lichaam nog meerdere fijnstoffelijke lichamen (samen ook aura genoemd) die met specifieke functies co-existent door elkaar heen bewegen om u gezond en vitaal te houden. Elke afzonderlijke laag zit tevens verbonden aan een zogenaamde chakra (energiecentrum) welke een belangrijke rol speelt in de (ver)werking van energie, emoties, communicatie, inzicht en nog veel meer andere functies waarover we in een ander artikel wat dieper zullen ingaan. De eerste energetische laag (we noemen het voor het gemak even lichaam 2) noemt men het etherische lichaam en deze staat nauw in verbinding met het zenuwstelsel. De vierde energetische laag (inclusief uw fysieke lichaam, lichaam 5) noemt men het astrale lichaam en deze is zeer belangrijk voor de verwerking van emoties. Deze twee energetische lichamen (of lagen) zijn specifiek benoemd omdat ze belangrijk zijn voor de begripsvorming van de meeste (lichamelijke) problemen zoals in het begin beschreven. 

 

Hoe zit dat nou?

 

Nu we een globaal beeld gevormd hebben over de energetische lichamen kunnen we gaan uitleggen waarom chronische stress nu zoveel invloed heeft op uw fysieke en/of mentale gesteldheid. Als u een stressvolle gebeurtenis meemaakt (deze beginnen al vroeg in onze jeugd) reageren onze energiecentra’s en vervolgens ons zenuwstelsel daar direct op.

 

De energiecentra’s (Chakra’s)

 

De chakra’s zijn 7 belangrijke centra’s (er zijn er meer maar dat is te veel informatie voor dit artikel) die ons lichaam voeden van essentiële energie. Voor de mensen die hiermee niet bekend zijn: Van beneden naar boven (zie afbeelding hieronder) hebben we het wortel chakra (rood), het sacrale chakra (oranje), het navel chakra of solar plexus (geel), het hart chakra (groen), het keel chakra (blauw), het voorhoofd chakra of derde oog (indigo) en het kruin chakra (violet). In harmonie draaien deze  centra’s als kleine kelken van ongeveer 15cm doorsnee met de klok mee.

De chakra's
De chakra's

In het geval van een (extreme) traumatische gebeurtenis slaan ze (allemaal) dicht (of draaien de verkeerde kant op) waardoor wij het (gehele) functioneren “tijdelijk” kwijt kunnen raken, men kan wellicht niet meer praten (keel chakra), denken (voorhoofd chakra) of is gevoelloos (hart chakra) etc) waarna ze in een individueel tempo (afhankelijk van de persoon en zijn of haar huidige toestand) weer normaal gaan functioneren. Het hartchakra (groen) heeft zoals eerder aangegeven een belangrijke rol in het verwerken van emoties. Een aanhoudend disfunctioneren van het hartchakra (en dus de verbonden vierde energetische laag) beperkt u in het vermogen om een emotionele gebeurtenis effectief te verwerken. De energie kan dan letterlijk vast komen te zitten in uw energetisch lichaam. Als dit op een specifieke plek is kan dat uiteindelijk (nadat de blokkade is doorgesijpeld in de onderliggende lagen en dus uiteindelijk het fysieke deel van uw lichaam) een voor u fysiek waarneembare klacht (pijn) opleveren. Gezien de energetische aard van de klacht is dit vanuit de reguliere geneeskunde helaas niet waarneembaar. 

De zeven traditionele energiecentra's in balans
De zeven traditionele energiecentra's in balans

Als er teveel (of zware) blokkades in uw systeem aanwezig zijn, treed er een beschermingsmechanisme op die (net zoals de ribben voor uw fysieke hart) een schild vormt om de impact van betreffende vormen van belasting (bijv. schelden) minder hard te laten aankomen op uw energetisch systeem. Dit schild (ook hartschild genoemd) heeft echter een bi-directionele uitwerking: pijn kan er niet (of gedempt) in, maar liefde kan er eveneens niet ongefilterd uit. De uitwerking: gebluste ogen en een significante (al dan niet totale) afname van het vermogen om lief te hebben. De levensenergie is gedempt en de mensen zijn nog een fractie van hun oude zelf. Dit kan vervolgens weer een domino effect hebben op naasten (kind(eren) en/of partner die letterlijk geen liefde ontvangen (emotioneel trauma) waardoor hun dezelfde stappen zullen doorlopen. Zelfs zonder persoonlijk leed kan de negatieve uitwerking (lage trilling bij (emotionele) stress) de frequentie van uw medemens beïnvloeden net zoals gelijkgestemde instrumenten mee kunnen resoneren op een bepaalde toon. Een praktisch voorbeeld hiervan is verdriet door het verdriet van iemand die u dierbaar is.

 

Sympatisch en Parasympatisch zenuwstelsel

 

Het doorlopen van stressvolle situaties (sterfgeval, misbruik, oorlog, ontslag, vechtscheiding, verwaarlozing, gepest worden etc) heeft vanuit de probleemwerking van ons emotioneel lichaam (astraal) een effect op ons autonoom zenuwstelsel. Het hartchakra heeft een directe uitwerking op ons hart en de ademhaling en deze op hun beurt weer met de uitwerking op ons autonoom zenuwstelsel. Het triggert dezelfde reactie die wij vroeger hadden toen we achterna gezeten werden door een roofdier. Deze zogenoemde flight or fight response zorgde voor een omschakeling van ons parasympatisch zenuwstelsel (rust) naar ons sympatisch zenuwstelsel (actie) zodat we de juiste paraatheid hadden om te reageren. Nadat het gevaar (of tegenwoordig stressvolle situatie) voorbij is, keert het lichaam weer terug naar het parasympatisch zenuwstelsel om terug in de ontspannende stand te komen. Verschillende zaken die tijdelijk geparkeerd werden (zoals bijvoorbeeld de niet onbelangrijke aansturing van ons immuunsysteem) worden weer actief en we keren terug in een staat van rust als voor het betreffende evenement.

Het autonoom zenuwstelsel
Het autonoom zenuwstelsel

Als iemand echter meerdere keren achter elkaar blootgesteld wordt aan trauma alvorens hij of zij is hersteld (verwerkte emotie) van de vorige keer dan kan het sympatisch systeem blijven “hangen” (burnout/depressie) waardoor er op verschillende niveaus problemen kunnen ontstaan: De bijnieren raken uitgeput en kunnen geen hormoon meer aanleveren om te reageren op stressvolle situaties (men is de weerbaarheid en het geduld letterlijk kwijt), men loopt 24/7 op zijn tenen en kan niet meer slapen (hierdoor raken meer delen van het endocrien (hormonaal) systeem uit balans), hyperventilatie door aanhoudende verwijding van de bronchi (duizelig en/of hartkloppingen), de spijsvertering werkt niet meer zoals in de ruststand waardoor eten vaak moeizaam gaat en we verschillende vitamines en mineralen tekort kunnen krijgen (dit kan weer leiden tot ontelbaar verschillende fysieke en mentale problemen) wat i.c.m. een gebrek aan energie en lichaamsbeweging weer voor overgewicht (en op zijn beurt weer klachten aan het hart en vaatstelsel) kan zorgen etc...etc. Een totale disbalans van het gehele systeem waarbij dit weer nieuwe emotionele problemen veroorzaakt door het niet kunnen functioneren in de maatschappij (aanhoudende burnout/depressie) waarna de spreekwoordelijke cirkel weer rond is.

 

Hartcoherentie

 

Door middel van een hrv-meting (hartritmevariabiliteit) kan men op wetenschappelijk aantoonbare wijze constateren hoeveel stress er in het fysieke lichaam aanwezig is. U weet inmiddels dat dit vaak tot stand kan komen door een overschot aan emotionele problemen die niet (geheel) verwerkt zijn. Bij (een overschot) aan stress spreken we van een incoherente variabiliteit (vastzittend sympatisch zenuwstelsel) die dus gecorrigeerd moet worden naar de originele ruststand (her-activatie parasympatisch zenuwstelsel). 

 

Energetische Hart Coherentie Therapie (E-HCT)

 

Om de stress effectief te kunnen aanpakken zullen we dus met de oorsprong van de desbetreffende klacht(en) aan de slag moeten. We gaan binnen de therapie dan ook terug naar de bronoorzaak (of oorzaken) van uw stress om u snel (een behandeling duurt gemiddeld 30min) en effectief (directe verlichting van uw stressklachten na de eerste behandeling) terug in balans te krijgen. Het doel van de therapie is het elimineren van de emotionele belasting op uw herinneringen en het heractiveren van uw zelfgenezend vermogen. Indien nodig (afhankelijk van het soort klacht en stadia) krijgt u een bijpassend recept advies (orthomoleculair en/of homeopathisch) om u verder te ondersteunen in uw herstel.

 

Er zijn veel problemen waarmee men onnodig lang blijft rondlopen en dat betaald men in levenskwaliteit. 

Wacht niet langer en maak nu een afspraak zodat wij ook u kunnen assisteren bij uw hulpvraag!

 

JC